a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/196
Iepirkuma nosaukums Siltummezglu tehniskā apkalpošana un remonts
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
19.09.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.09.2016. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta nosacījumiem

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 21.10.2016.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Termex"
Līgumcena (bez PVN) 8653.60