Identifikācinas numurs ĀND 2019/140
Iepirkuma nosaukums SID tehniskās bāzes remontdarbi
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2019. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26691

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv