Identifikācinas numurs ĀND 2017/56
Iepirkuma nosaukums SD telpu remonts
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.04.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.05.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem, tomēr paredzamā līgumcena nesasniedz likuma 9.panta piemērošanas slieksni.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 23.05.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Muiža A"
Līgumcena (bez PVN) 9035,07