a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/50
Iepirkuma nosaukums SD telpu remonts un labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
10.04.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.04.2017. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv