a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/113
Iepirkuma nosaukums Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.09.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.10.2017. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 24.10.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "RC Traffic"
Līgumcena (bez PVN) 6902.75