a a a
Identifikācinas numurs ĀND2011/18ERAF
Iepirkuma nosaukums Satiksmes drošības uzlabojumi Kadagas ciematā
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.03.2011.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.05.2011.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Iepirkumu speciāliste
pieprasījumu tehniskā projekta saņemšanai sūtīt uz Rita.Ozolina@adazi.lv
Izpildītājs
Līgumcena (bez PVN) 0