a a a
Identifikācinas numurs ĀND2011/40
Iepirkuma nosaukums Satiksmes drošības uzlabojumi Kadagas ciemā (2)
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.06.2011.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.07.2011.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa
Ādažu novada domes
Iepirkumu speciāliste
T.67996298, e-pasts:rita.ozolina@adazi.lv
Izpildītājs
Līgumcena (bez PVN) 0