a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/82
Iepirkuma nosaukums “Sarunu procedūra – GAUJAS IELAS A LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE”
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkumam piemērots  Publisko iepirkumu likuma 9.panta 21.daļas 1) apakšpunktā paredzētais izņēmums, jo iepirkums atbilst likuma 8.panta septītās daļas 3.punkta nosacījumiem.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Sarunu procedūra – GAUJAS IELAS A LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE” (ID.Nr.: ĀND 2017/82) piešķirtas SIA “LIELVĀRDES MELIORĀCIJA” (Reģ.nr.40003096757). Kopējā līgumcena 168 243,23 EUR bez PVN.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 26.06.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Lielvārdes meliorācija"
Līgumcena (bez PVN) 168 243,23