a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/90
Iepirkuma nosaukums Sadales gāzes apgādes sistēmas pārbūve Attekas ielā 16
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.07.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.07.2017. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

Iepirkuma priekšmets ir Ādažu sporta centra remontdarbi. Sadales gāzes apgādes sistēmas pārbūve Attekas ielā 16, Ādažos (Jaunās skolas gāzes vada pārlikšana).

Būvdarbu termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši (neieskaitot apkures periodu), bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv