a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/65
Iepirkuma nosaukums Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju remonts
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
05.04.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 05.04.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “H & D Lat”, reģ nr. 43603052118
Līgumcena (bez PVN) 4 397.00