a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/76
Iepirkuma nosaukums Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju remonts
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.05.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 29.05.2018.
Izpildītājs SIA "H&D Lat"
Līgumcena (bez PVN) 4661.23