a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/87
Iepirkuma nosaukums Rotaļu laukumu piegāde Ādažu PII
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.06.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 29.06.2018.
Izpildītājs SIA "Jūrmalas Mežaparki"
Līgumcena (bez PVN) 5870.00