a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2015/168
Iepirkuma nosaukums Rotaļu laukuma nožogojuma atjaunošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.10.2015.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.10.2015.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298