a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/94
Iepirkuma nosaukums Rotaļu laukuma nožogojuma atjaunošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.07.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.07.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298