a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/144
Iepirkuma nosaukums Rotaļlaukumu iekārtu piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.07.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Jūrmalas Mežaparki
Līgumcena (bez PVN) 3796.5