Identifikācinas numurs ĀND 2017/97
Iepirkuma nosaukums Revidenta pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
21.07.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.08.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Ādažu novada domes un pašvaldības kapitālsabiedrību 2017.-2019.gadu finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumi.

Ādažu novada dome un tās kapitālsabiedrības slēgs atsevišķus pakalpojumu līgumus. Iepirkuma līgumi tiks slēgti, pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja sagatavotu un ar pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 04.08.2017.
Izpildītājs SIA "Auditorfirma Padoms"
Līgumcena (bez PVN) 28800.00