Identifikācinas numurs ĀND 2017/62
Iepirkuma nosaukums Remontdarbu veikšana Kadagas PII
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.05.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.05.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Ādažu novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 30.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā SIA “Muiža A” (kopējā līgumsumma – 8198.29 euro bez PVN), jo sākotnēji noteiktais uzvarētājs SIA “Pro Dev” (kopējā līgumsumma – 7877.06 euro bez PVN) atteicās noslēgt iepirkuma līgumu. 

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 30.06.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Muiža A"
Līgumcena (bez PVN) 8198.29