Identifikācinas numurs ĀND 2018/50
Iepirkuma nosaukums Remontdarbu veikšana Kadagas PII
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.04.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 08.05.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Muiža A"
Līgumcena (bez PVN) 85123.03