a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/60
Iepirkuma nosaukums Remontdarbu veikšana Ādažu vidusskolā
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.05.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.05.2017. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Obligāts priekšnosacījums dalībai iepirkumā – objekta apskates sanāksmes apmeklēšana, kuras laikā pasūtītāja pārstāvis sniegs specifisku informāciju par līguma izpildes nosacījumiem. Sanāksmes norises laiks – 2017.gada 15.maijā plkst.14:00. Tikšanās vieta – Ādažu vidusskolas centrālā ieeja, Ādaži, Gaujas iela 30, LV-2164.

Uzmanību! Pārstāvim, kas ierodas uz objekta apskates sanāksmi, būs jāiesniedz pilnvarojums pretendenta vārdā piedalīties sanāksmē, kā arī būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja kāds no minētajiem dokumentiem netiks iesniegts/uzrādīts, pretendentam netiks izsniegts objekta apskates apliecinājums.

 

Darbu apjomi pieejami: https://failiem.lv/u/pjjn5jqa

 

 

 

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 23.05.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Muiža A"
Līgumcena (bez PVN) 72 947,43 Euro