Identifikācinas numurs ĀND 2018/65
Iepirkuma nosaukums Remontdarbu veikšana Ādažu PII
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
08.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.05.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 29.05.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Muiža A"
Līgumcena (bez PVN) 21096.27