a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/61
Iepirkuma nosaukums Remontdarbi Ādažu vidusskolā un sporta centrā
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2018. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 22.05.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "IN Grupa"
Līgumcena (bez PVN) 72455.34