a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/114
Iepirkuma nosaukums Remontdarbi Ādažu sporta centra un Kadagas PII telpās
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.07.2019.
Stadija Pabeigts
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “Brigāde 88”, reģ nr. 50103564701
Līgumcena (bez PVN) 5996,82 euro bez PVN.