a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/61
Iepirkuma nosaukums Remontdarbi Ādažu pašvaldības policijas ēkā, Depo ielā 2
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Rīgas Remonts
Līgumcena (bez PVN) 2114.77