a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/77
Iepirkuma nosaukums Remontdarbi Ādažu kultūras centrā
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.06.2018. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Sanāksmes norises laiki:

2018.gada 1.jūnijā, plkst. 10:00;

2018.gada 4.jūnijā, plkst. 10:00;

2018.gada 5.jūnijā, plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv