a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/20
Iepirkuma nosaukums Remonta,uzturēšanas,apsaimniekošanas preces un mazvērtīgais inventārs
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.02.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.03.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA TIRDZNIECĪBAS NAMS KURŠI
Līgumcena (bez PVN) 34500