a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/14
Iepirkuma nosaukums Remonta, uzturēšanas un apsaimniekošanas preces
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.02.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.02.2018. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS!

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv