a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/76
Iepirkuma nosaukums Radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.05.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 26.05.2017.
Izpildītājs Biedrība "Attīstības Parks"
Līgumcena (bez PVN) 4600.00