a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/19
Iepirkuma nosaukums Psihologa pakalpojumi
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.02.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 20.02.2018.
Izpildītājs SIA "Leonard"
Līgumcena (bez PVN) 4000.00