Identifikācinas numurs ĀND2011/55
Iepirkuma nosaukums PSIA
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
19.08.2011.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.09.2011.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa,
Ādažu novada domes iepirkumu speciāliste,
t.67996298, rita.ozolina@adazi.lv
Izpildītājs
Līgumcena (bez PVN) 0