a a a
Identifikācinas numurs ĀND2010/12
Iepirkuma nosaukums PSIA „Ādažu glābšanas dienesta” lietošanā esošo automašīnu remontēšanas un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.06.2010.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.07.2010.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas
Izpildītājs SIA Shadow; Skat. Pievienotais dokuments 2
Līgumcena (bez PVN) 46997