a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/159
Iepirkuma nosaukums Profesionālās izglītības programmas “Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programma” īstenošana Ādažu vidusskolas skolēniem
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.10.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv

Izpildītājs SIA "a- skola" reģ. nr. 40103434899
Līgumcena (bez PVN) 3801.65 euro bez PVN.