a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/63
Iepirkuma nosaukums Profesionālās izglītības programmas IT jomā īstenošana Ādažu vidusskolas skolēniem
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA
Līgumcena (bez PVN) 2433.12