a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/171
Iepirkuma nosaukums PORTATĪVO DATORU PIEGĀDE
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
12.08.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.08.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 26.08.2016.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Telcom"
Līgumcena (bez PVN) 14688.00