a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/77
Iepirkuma nosaukums Poldera grāvju izzāģēšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
10.05.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA ALVIK-N
Līgumcena (bez PVN) 3388.42