a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/68
Iepirkuma nosaukums Pieturvietu remonts Ādažu novada teritorijā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Hagberg
Līgumcena (bez PVN) 3893