a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/42
Iepirkuma nosaukums Peldošas strūklakas piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
08.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.03.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs SIA Akvedukts
Līgumcena (bez PVN) 8185.19