a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/142
Iepirkuma nosaukums Peldbaseina starta platformu izgatavošana un montāža
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.07.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Medurga
Līgumcena (bez PVN) 3000