a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/65
Iepirkuma nosaukums Pašvaldības īpašumu kadastrālā uzmērīšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA APRIŅĶA MĒRNIEKS
Līgumcena (bez PVN) 3801