Identifikācinas numurs ĀND 2014/136
Iepirkuma nosaukums Pasažieru pārvadājumi
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.10.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.11.2014.
Stadija Aktīvs
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Ādažu novada domes iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv