a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/122
Iepirkuma nosaukums Pasažieru lifta un pacēlāja iekārtu tehniskā apkope
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
12.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.07.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciālists T.67996298

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 12.07.2019.
Izpildītājs SIA „KONE LIFTI LATVIJA”
Līgumcena (bez PVN) 5550.00 euro bez PVN