a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/22
Iepirkuma nosaukums Pasažieru autopārvadājumi Ādažu novada domes un tās iestāžu vajadzībām
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA HANSABUSS LATVIA, SIA B-TOUR, SIA AUTOOGA
Līgumcena (bez PVN) 55000