a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/51
Iepirkuma nosaukums Pārvadājumu pakalpojums. Kothen, Vācija.
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA LEKS-AUTO
Līgumcena (bez PVN) 1900.83