Identifikācinas numurs ĀND 2017/33
Iepirkuma nosaukums PĀRTIKAS PREČU IEGĀDE
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.03.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.03.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

Paredzētais līguma darbības ilgums – 3 gadi kopš līguma noslēgšanas. Viena gada līgumcena – 4660 euro bez PVN. Kopējā līgumcena 3 gados – 13980 bez PVN.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 04.04.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Juva S"
Līgumcena (bez PVN) 13980.00