a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/228
Iepirkuma nosaukums Pārtikas paku piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.11.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 23.11.2016.
Izpildītājs SIA "RIAS"
Līgumcena (bez PVN) 3925.40