a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/163
Iepirkuma nosaukums Pārtikas paku iegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.11.2019.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs SIA “DAGI”
Līgumcena (bez PVN) 3925.62 euro bez PVN.