a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/113
Iepirkuma nosaukums Parketa grīdas atjaunošanas darbi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
18.06.2019.
Stadija Pabeigts
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “Knifs 4”, reģ nr. 50103564701
Līgumcena (bez PVN) 5 923.59 euro bez PVN.