a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/111
Iepirkuma nosaukums Parka solu un atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana Ādažu novada teritorijā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA MK Dizains
Līgumcena (bez PVN) 2877.17