a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/229
Iepirkuma nosaukums Par raideru kabīņu piegādi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.11.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Pamatojoties Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 16.daļas 2.punktu un 63.panta pirmās daļas 2.punktu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības par divu raideru (Kubota F3890) kabīņu piegādi un uzstādīšanu SIA “Stollar”, reģ.nr.40003226944. Kopējā līgumcena – EUR 12200,00 bez PVN. SIA “Stoller” ir vienīgais autorizētais KUBOTA pārstāvis Baltijā.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 23.11.2016.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Stoller"
Līgumcena (bez PVN) 12200.00