a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/92
Iepirkuma nosaukums Par autotransporta gada nobraukuma uzskaiti Ādažu novadā uz pašvaldības ceļiem un ielām
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.07.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 17.07.2018.
Izpildītājs SIA "Ceļu inženieri"
Līgumcena (bez PVN) 5240.00