a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/84
Iepirkuma nosaukums Par atzinuma sniegšanu būvprojektam
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
19.06.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 19.06.2018.
Izpildītājs SIA "Enviroprojekts"
Līgumcena (bez PVN) 8000.00